ประมวลภาพงานรำลึกช้าง ปี 50

ประมวลภาพงานรำลึกช้าง ปี 52

ภาพค่ายช้าง ปี 53

พุทธศาสนา:สาระและพัฒนาการ

เอดเวิร์ด คอนซ์-เขียน,นิธิ เอียวศรีวงศ์-แปล/น.๓๙-๔๐

…จะยกตัวอย่างได้จากการนิยมใช้ “คำสุภาพ” กันอย่างกว้างขวาง อันที่จริงคำสุภาพนี้ก็ไม่ใช่อื่นไกล คือการหลีกเลี่ยงคำที่อาจจะทำให้เรานึกถึงสิ่งที่เราไม่อยากนึกถึงเท่านั้น เราใช้คำที่คลุมเครือหรือวกวนเพื่อปิดบังข้อเท็จจริงที่เราไม่ชอบหรือถือว่าเป็นข้อห้ามไม่ให้พูด ในทุกภาษาจะต้องมี “คำสุภาพ” ..อ่านต่อ