…เพราะไร้สาระ โลกจึงเห็นสาระ…

…”อพิโธ่ ก็เมื่อกี้คนประพฤติเป็นโจรก็คือท่าน เดี๋ยวนี้คนรักษากฎหมายก็คือ ท่าน กระนี้แล้วจะให้ข้าไปจับโจรตัวไหน และจะให้ข้าไปฟ้องร้องกับใคร”… ..Continue