โครงการฝึกอบรมสร้างเด็กกตัญญู รู้คุณพ่อแม่ เผื่อแผ่สังคม ๕๖

ค่ายกตัญญู วันที่ ๒๐ – ๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๖ ณ ศูนย์ฝึกอบรมที่ ๒ อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ..Continue