กุ่มน้ำ ดีแน่ แก้นิ่ว

…ตำรายาไทยกล่าวถึงกุ่มน้ำไว้ว่า “ใบรู้กระทำให้เหงื่อซ่านออกมา ดอกรู้แก้เจ็บในลำคอ ผลรู้แก้ไข้อันทำให้หนาวแลร้อน เปลือกรู้แก้สะอึกแลแก้ลมขึ้นเบื้องบน แก่นรู้แก้ประเมหะ (นิ่ว) รากรู้ทำลายเสียซึ่งปุพโพ (น้ำเหลือง) อันผูกเป็นก้อน” ตำรากัมพูชาเรียกกุ่มน้ำว่า ตนเลีย เปลือก ต้น ราก รักษางูกัด บำรุงเส้นเอ็น สตรีหลังคลอดบุตร ระดูขัด ขับนิ่วในท่อปัสสาวะ แก่น รักษานิ่วในกระเพาะปัสสาวะ ราก แก้ปวดท้อง เร่งหัวฝีให้สุกเร็ว ใช้ดองเหล้ากิน ทำให้กินข้าวอร่อย ขับเหงื่อ ขับพยาธิ แก้ปวดเส้น… ..Continue

ก่ายกอม ความหวังฟื้นไต

บางคนเรียกต้นไชโย เพราะ อาจารย์ชัยโย ชัยชาญทิพยุทธ เป็นผู้นำมาเผยแพร่ ความที่ท่านเป็นอาจารย์ทางด้านพฤกษศาสตร์ (ปัจจุบันเป็นข้าราชการบำนาญ) คนจึงเชื่อถือและเอาไปช่วยกันเผยแพร่จนมีการใช้อย่างกว้างขวาง สมุนไพร…ต้นนี้พบได้ทั่วไปในประเทศไทย แต่คนไม่ค่อยรู้จักว่าใช้ประโยชน์อะไรได้บ้าง พืชในสกุลเดียวกันบางชนิดที่พบในต่างประเทศเป็นต้นไม้ข้างทางมีขนาดใหญ่มาก แต่เท่าที่เห็นในเมืองไทยขนาดใหญ่ประมาณต้นมะยม ตามประสบการณ์ของอาจารย์ชัยโยที่ท่านใช้เองและแนะนำให้คนใกล้ชิดใช้ จะใช้ใบต้มดื่มเพื่อบำบัดโรคเกี่ยวกับเมตาบอลิสซึม (ระบบเผาผลาญพลังงานของร่างกาย) และโรคที่เกี่ยวเนื่องกับภูมิคุ้มกัน อาจารย์ชัยโยได้ขวนขวายนำสมุนไพรต้นนี้ไปค้นหาชื่อวิทยาศาสตร์ที่หอพรรณไม้ จึงได้รู้ว่ามีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Ehretia acuminata … ..Continue

ก้ามปูหลุด สมุนไพรไล่น้ำ

…ก้ามปูหลุดเป็นสมุนไพรตัวหนึ่งที่มีการนำไปใช้กับคนที่มีปัญหาเรื่องไตและแนะนำต่อๆ กันไปปากต่อปาก มีการใช้เป็นยาในหลายประเทศโดยเฉพาะในโรคเกี่ยวกับไต ก้ามปูหลุดมีชื่อภาษาจีนว่า สุ่ยกัวเฉ่า (หญ้าเต่าน้ำ) ในจีนใช้พืชชนิดนี้รักษาผู้ป่วยโรคไต เพื่อให้ไตของผู้ป่วยทำงานดีขึ้น วิธีใช้คือ นำก้ามปูหลุดทั้งต้นหนักประมาณ ๒๐๐ กรัม พร้อมกับพุทราจีน ๑๕ ชิ้น และขิงฝาน ๑๒ แผ่น ต้มให้เดือดในน้ำ ๑.๕ ลิตร… ..Continue

กล้วยป่า ยาไตจากใบตอง

…ความรู้สึกแรกที่ได้ยินคือไม่เชื่อว่าคนเป็นไตวายแล้วจะหยุดล้างไตได้ ยกเว้นกรณีเป็นไตวายจากการติดเชื้อ ถ้าหายแล้วก็ไม่ต้องล้างไตอีก จึงขอร้องญาติของยายสร้อยให้ไปขอประวัติการรักษาโรคไตของแม่เฒ่าจากโรงพยาบาล หลังจากกลับมาได้นำเรื่องนี้มาเล่าออกรายการวิทยุ ที่กล้านำมาเผยแพร่ก็เพราะเห็นว่ากล้วยเป็นสมุนไพรที่ปลอดภัย คนไทยกินแกงหยวกกล้วย กินอาหารที่ห่อด้วยใบตองทั้งสดและนำไปนึ่ง… ..Continue

กระทืบยอบ มอบยาปกป้องไต

…นอกจากนี้ยังมีการศึกษาถึงฤทธิ์ป้องกันการเกิดนิ่วของกระทืบยอบในหนูทดลองที่ได้รับการกระตุ้นให้เกิดนิ่ว พบว่าหนูที่ได้รับสารสกัดกระทืบยอบมีอัตราการเกิดนิ่วในไตน้อยกว่ากลุ่มควบคุมที่ไม่ได้รับสารสกัด กลุ่มควบคุมยังมีปริมาณปัสสาวะที่น้อยกว่ากลุ่มที่ได้รับสารสกัด และมีค่า Serum creatinine, กรดยูริก และค่า BUN (Blood Urea Nitrogen) สูงขึ้น ส่วนกลุ่มหนูทดลองที่ได้รับสารสกัดกระทืบยอบไม่มีการเปลี่ยนแปลง ซึ่งสันนิษฐานว่า สารสำคัญในสารสกัดกระทืบยอบอาจมีฤทธิ์ในการเพิ่มอัตราการกรองของไต (Glomerular Filtration Rate – GFR)… ..Continue