ไตเรื้อรัง อย่าสิ้นหวัง เราอยู่ได้ (บันทึกของแผ่นดิน ๑๑)

…อาหารที่ดีต่อสุขภาพเป็นสิ่งสำคัญต่อการป้องกันโรคไตเรื้อรัง หากจำกัดอาหารโปรตีนให้เหมาะสมตั้งแต่ระยะต้นๆ จะช่วยชะลอความเสื่อมของไตได้ การเลือกกินอาหารยังช่วยควบคุมระดับโคเลสเตอรอลในเลือด คงระดับความดันโลหิตให้อยู่ในเกณฑ์ที่ดี อาหารที่ดียังรวมถึงการจำกัดปริมาณเกลือในอาหารไม่ให้มากกว่า ๖ กรัมต่อวัน… ..Continue

จิตใจผ่อนคลาย ไม่ทำร้ายไต (บันทึกของแผ่นดิน ๑๑)

…การแพทย์แผนจีนถือว่า การเปลี่ยนแปลงทางอารมณ์ของคนเราแบ่งเป็น ๗ อย่าง คือ ดีใจ โกรธ กังวล คิดมาก ทุกข์ใจ หวาดกลัว ตกใจ ซึ่งเรียกรวมกันว่า อารมณ์ทั้งเจ็ด อารมณ์เหล่านี้เป็นปฏิกิริยาต่อสิ่งภายนอกที่ถือเป็นภาวะทางจิตใจตามปกติ แต่ถ้าหากปฏิกิริยาทางอารมณ์นั้นๆ รุนแรงหรือยืดเยื้อ จะมีผลต่ออวัยวะและพลังงานของชีวิตในระยะยาว ทำให้เกิดอาการต่างๆ โดยเชื่อว่า “ความหวาดกลัวทำลายไต” “ความโกรธทำลายตับ” “การคิดมากทำลายม้าม” “ความทุกข์โศกทำลายปอด กล่าวคือ อารมณ์นั้นมีอิทธิพลต่อสุขภาพอย่างมาก… ..Continue

นิ่ว เรื่องใหญ่ที่ไตพัง (บันทึกของแผ่นดิน ๑๑)

…นิ่วเกิดจากการสะสมของเกลือแร่จนกลายเป็นผลึกแข็งในทางเดินปัสสาวะ เกิดได้ทั้งในทางเดินปัสสาวะส่วนบนและส่วนล่าง ส่วนบน ได้แก่ ไตและท่อไต นิ่วมีหลายขนาดตั้งแต่เป็นผงละเอียดจนถึงก้อนใหญ่ แล้วไปอุดการไหลของปัสสาวะ ชนิดที่พบบ่อยที่สุดคือ แคลเซียมออกซาเลต (Calcium oxalate) ส่วนชนิดอื่นๆ ได้แก่ นิ่วที่เกิดจากกรดยูริก ผลึกกรดอะมิโน และสารจำพวกฟอสเฟต หรือนิ่วสตรูไวท์ที่เกิดจากการติดเชื้อ… ..Continue

ดูแลทางเดินปัสสาวะ ลดภาระให้ไต (บันทึกของแผ่นดิน ๑๑)

…..ระบบทางเดินปัสสาวะมีโอกาสจะติดเชื้อได้ง่าย สาเหตุมักเกิดจากเชื้อแบคทีเรียในลำไส้ เมื่อคนเราเคลื่อนไหวร่างกายแบคทีเรียบางส่วนที่อยู่รอบๆ ทวารหนักมีโอกาสจะเล็ดลอดเข้าไปที่ท่อปัสสาวะ บางครั้งก็เกิดการเช็ดทำความสะอาดโดยไม่ระมัดระวังโดยเฉพาะในผู้หญิง วิธีที่ถูกต้องคือต้องไม่เช็ดจากทางทวารหนักมาด้านหน้า และการร่วมเพศก็อาจทำให้เชื้อดังกล่าวเข้าไปที่กระเพาะปัสสาวะได้เช่นกัน….. ..Continue

โรคไต ผลพวงของโรคเรื้อรัง (บันทึกของแผ่นดิน ๑๑)

—ในทางการแพทย์แผนไทยอธิบายว่า การเจ็บป่วยและปัญหาสุขภาพเกิดจากความผิดปกติของตรีโทษ ได้แก่ วาตะ ปิตตะ เสมหะ และธาตุทั้ง ๔ ของร่างกาย ซึ่งในระยะแรกอาจจะเกิดจากความพิการหรือการทำงานผิดปกติของธาตุใดธาตุหนึ่งก่อน แต่เมื่อเจ็บป่วยเรื้อรังนานๆ ก็จะส่งผลกระทบถึงกันหมด หากถึงขั้นธาตุดินเสื่อมแล้วก็ยากที่จะแก้ไข เช่น กรณีของผู้ป่วยเบาหวานในระยะท้ายๆ น้ำหนักจะลดลง มีโปรตีนรั่วออกมาในปัสสาวะด้วย— ..Continue