สมดุลแห่งตรีโทษ กุญแจสู่สุขภาพ

สมดุลแห่งตรีโทษ กุญแจสู่สุขภาพ
.    การแพทย์แผนไทยเป็นศาสตร์ในการดูแลสุขภาพของคนไทย ซึ่งมีทฤษฎีที่มีความเด่นตรงที่ นำเอาการรับรู้ผ่านอายตนะสัมผัสมาอธิบาย ธรรมชาติ และองค์ประกอบของร่างกายมนุษย์ ตลอดจนวินิจฉัยมูลเหตุของความเจ็บป่วย โดยอ้างอิงกับความรู้สึกสัมผัส เช่น หนัก เบา (ลอย) ร้อน เย็น ชื้น แห้ง และรสต่างๆ ที่ลิ้นรับรู้ เช่น เปรี้ยว หวาน เค็ม ขม ฝาด เผ็ดร้อน เป็นต้น และมีการใช้ประโยชน์ทางยาจากสมุนไพรนานาชนิด ตามองค์ความรู้และประสบการณ์ที่สั่งสมสืบต่อกันมา ..อ่านต่อ

ดอกสร้อย–ร้อยบุปผา ร้อยคุณค่าสมุนไพรไทย

ดอกสร้อย–ร้อยบุปผา ร้อยคุณค่าสมุนไพรไทย

พนมสวรรค์

๏ พนมเอ๋ยพนมสวรรค์
ช่อฉัตรชั้นแดงฉานตระการศิลป์
พงพุ่มต่ำงามเฉลากว่าเหล่าตฤณ
มงกุฎดินไม้เด่นเพ็ญดวงแด
รากยาขับประจำเดือนระดูขาว
คุณสาวสาวขับคาวปลารักษาแผล
แมงป่องต่อยตะขาบกัดถนัดแท้
ต้มอาบแม่ยอดหญิงสวยพริ้งเอย ๚ ๛

____________‘สัจภูมิ ละออ’

..อ่านต่อ

โคลงกระทู้ของเก่า…โคลงสุภาษิต

โคลงกระทู้ของเก่า

ท้าว แขน แอ่น หยัด
๑๔๏ ท้าว หัตถ์กรีดนิ้วแสล้ม…เล็บสลวย
แขน แม่เรียวระทวย……………ทอดทิ้ง
แอ่น อ่อนฉอ้อนสวย……………สมรูป
หยัด หย่งเหยียดงามพริ้ง……..เพริศพร้อมเพราโฉม ฯ

 

 

 

 

 

 

 

 

..อ่านต่อ

โคลงกระทู้ของเก่า…โคลงสุภาษิต

โคลงกระทู้ของเก่า

เข้าป่า ไป จวน ค่ำ
เข้าป่า ดงเดินดัดดั้น…..โดยเดา
ไป ชัฏสัตว์เสือเนา………..ห่อนไร้
จวน พลบคบเพลิงเอา……มีติด ไปนา
ค่ำ มืดพักพุ่มไม้…………..อย่ามื้อหมิ่นเขลา ฯ

 

 

 

 

 

 

 

..อ่านต่อ