บันทึกของแผ่นดิน ๘ (โกฐจุฬาลัมพา)

โกฐจุฬาลัมพา ยาไทยเชื้อสายจีน…………..โดยพี่ต้อม


ชื่อวิทยาศาสตร์  Artemisia annua L.
ชื่อวงศ์  ATERACEAE
ชื่ออื่นๆ  โกฐจุฬาลัมพาจีน ชิงฮาว แชเฮา เซียงเก่า ชิงเฉา ไอเฉ่า เหี่ย เน่ หญ้าตีตุ๊ด Sweet wormwood Sweet annie Sweet sagewort
ลักษณะทั่วไป ไม้ลมลุก ขอบใบหยักเว้าลึกลึกเป็นหลายแฉก ดอกออกเป็นช่อที่ปลายยอด ดอกมีสีขาวขนาดเล็ก
การขยายพันธุ์ ปักชำต้นหรือเพาะเมล็ด

..อ่านต่อ

บันทึกของแผ่นดิน ๘ (แก้มอ้น)

แก้มอ้น ได้แก้มแดงๆ แรงดีๆ …………..โดยพี่ต้อม


ชื่อวิทยาศาสตร์ Ilex umbellate (Wall) Loes.
ชื่อวงศ์ AQUIFOLIACEAE
ชื่ออื่นๆ ไม้เน่าใน ไคร้มด ห้าขาว ตานขโมย เต่ช่ออีโพ้ บอระเพ็ด เน่าใน
ลักษณะทั่วไป ไม้ยืนต้นขนาดเล็ก สูงประมาณ ๑๐ เมตร เปลือกต้นสีน้ำตาลเทา ใบเดี่ยว เรียงเวียนสลับ แผ่นใบหนาเป็นมัน ผิวใบเกลี้ยงทั้ง ๒ ด้าน ดอกออกเป็นช่อ มีสีขาวแกมเขียว ผลกลมหรือรูปไข่ สีเขียวอ่อน ผลสุกสีแดงอมดำ
การขยายพันธุ์ เพาะเมล็ด หรือปักชำ

..อ่านต่อ

บันทึกของแผ่นดิน ๘ (กันจิงบายู)

กันจิงบายู กินกันแก่ แก้หลายโรค…………..โดย ‘พี่ต้อม


ชื่อวิทยาศาสตร์ Corchorus capsularis L.
ชื่องศ์ MALVACEAE
ชื่ออื่นๆ ปอกระเจา ปอเส้ง เส้ง White jute
ลักษณะทั่วไป ไม้ลมลุก ใบเดี่ยว เรียงสลับ ขอบใบหยัก โคนใบมีติ่งแหลม ๑คู่ ดอกสีเหลือง ผลเป็นฝักตั้งตรง เป็นร่อง ปลายแหลม
การขยายพันธุ์ เพาะเมล็ด

..อ่านต่อ

บันทึกของแผ่นดิน ๘ (กะทกรก)

กะทกรก ยานอนหลับของหมอยาอาเซียน…………..โดย ‘พี่ต้อม

ชื่อวิทยาศาสตร์ Passiflora foetida L.
ชื่องศ์ PASSIFLORACEAE
ชื่ออื่นๆ กระโปรงทอง ผักห่อหำ ตำลึงฝรั่ง เครือขนตาช้าง หญ้าถลกบาตร หญ้ารกช้าง เถาเงาะ
ลักษณะทั่วไป ไม้เถาล้มลุก มีมือเกาะออกที่ง่ามใบ ใบเดี่ยว เรียงสลับ ดอกเดี่ยว สีขาวปนม่วง ออกที่ง่ามใบ ผลสด รูปเกือบกลม เมื่อสุกสีเหลืองถึงส้ม
การขยายพันธุ์ เพาะเมล็ด ..อ่านต่อ

บันทึกของแผ่นดิน ๘ (กระพังโหม)

กระพังโหม กลิ่นเหมือนตด หมดโรคภัย…………..โดยพี่ต้อม


ชื่อวิทยาศาสตร์  Paederia linearis Hook. f.
ชื่อวงศ์ RUBIACEAE
ชื่ออื่นๆ ตำยานตัวผู้ พังโหม ย่านพาโหม หญ้าตดหมา
ลักษณะทั่วไป ไม้ล้มลุก มีขนปกคลุม ใบเดี่ยว เรียงตรงข้าม มีหูใบร่วมระหว่างคู่ใบ ดอกช่อสีชมพูอมม่วง ผลแห้ง รูปกลม
การขยายพันธุ์ เพาะเมล็ด ..อ่านต่อ