ตำรับยาแก้โรคกษัย ไตพิการ (บันทึกของแผ่นดิน ๑๑)

ตำรับยาแก้โรคกษัย ไตพิการ

…..สมัยก่อนคนไทยทุกภาคจะมีตำรับยาแก้โรคกษัยไตพิการอยู่คู่บ้าน ตำรับยากษัย ยาไต รวมถึงยาที่เกี่ยวข้อง มีอยู่มากมาย บางครั้งอยู่ในรูปของนิทาน หลายตำรับมีการแต่งไว้เป็นคำกลอน ในใบลานอีสานดั้งเดิมนั้นจะมีโรค ‘ฮาน’ ซึ่งมีอาการเช่นเดียวกับกษัยของชาวบ้าน ..Continue

ตำรับยาแก้โรคกษัย ไตพิการ (บันทึกของแผ่นดิน ๑๑)

…..สมัยก่อนคนไทยทุกภาคจะมีตำรับยาแก้โรคกษัยไตพิการอยู่คู่บ้าน ตำรับยากษัย ยาไต รวมถึงยาที่เกี่ยวข้อง มีอยู่มากมาย บางครั้งอยู่ในรูปของนิทาน หลายตำรับมีการแต่งไว้เป็นคำกลอน ในใบลานอีสานดั้งเดิมนั้นจะมีโรค ‘ฮาน’ ซึ่งมีอาการเช่นเดียวกับกษัยของชาวบ้าน….. ..Continue

สมุนไพร กับ กลยุทธ์ปกป้องไต (บันทึกของแผ่นดิน ๑๑)

…หมอพื้นบ้านเชื่อว่า ลักษณะของปัสสาวะเป็นตัวบ่งบอกสุขภาพ ดังนั้นจึงมีตำรับยาสมุนไพรที่ใช้กินเป็นประจำเพื่อทำให้ปัสสาวะเป็นปกติทั้งกลิ่น สี รส (หมอพื้นบ้านบางคนให้คนไข้ชิมรสของปัสสาวะ) ความถี่ในการปัสสาวะ และกริยาอาการเมื่อปัสสาวะ สมุนไพรที่มีสรรพคุณทำให้การปัสสาวะเป็นปกตินี้จัดเป็นสมุนไพรพื้นฐานของตำรับยากษัยไตพิการ… ..Continue

ไตเรื้อรัง อย่าสิ้นหวัง เราอยู่ได้ (บันทึกของแผ่นดิน ๑๑)

…อาหารที่ดีต่อสุขภาพเป็นสิ่งสำคัญต่อการป้องกันโรคไตเรื้อรัง หากจำกัดอาหารโปรตีนให้เหมาะสมตั้งแต่ระยะต้นๆ จะช่วยชะลอความเสื่อมของไตได้ การเลือกกินอาหารยังช่วยควบคุมระดับโคเลสเตอรอลในเลือด คงระดับความดันโลหิตให้อยู่ในเกณฑ์ที่ดี อาหารที่ดียังรวมถึงการจำกัดปริมาณเกลือในอาหารไม่ให้มากกว่า ๖ กรัมต่อวัน… ..Continue

จิตใจผ่อนคลาย ไม่ทำร้ายไต (บันทึกของแผ่นดิน ๑๑)

…การแพทย์แผนจีนถือว่า การเปลี่ยนแปลงทางอารมณ์ของคนเราแบ่งเป็น ๗ อย่าง คือ ดีใจ โกรธ กังวล คิดมาก ทุกข์ใจ หวาดกลัว ตกใจ ซึ่งเรียกรวมกันว่า อารมณ์ทั้งเจ็ด อารมณ์เหล่านี้เป็นปฏิกิริยาต่อสิ่งภายนอกที่ถือเป็นภาวะทางจิตใจตามปกติ แต่ถ้าหากปฏิกิริยาทางอารมณ์นั้นๆ รุนแรงหรือยืดเยื้อ จะมีผลต่ออวัยวะและพลังงานของชีวิตในระยะยาว ทำให้เกิดอาการต่างๆ โดยเชื่อว่า “ความหวาดกลัวทำลายไต” “ความโกรธทำลายตับ” “การคิดมากทำลายม้าม” “ความทุกข์โศกทำลายปอด กล่าวคือ อารมณ์นั้นมีอิทธิพลต่อสุขภาพอย่างมาก… ..Continue