ดอกสร้อย–ร้อยบุปผา ร้อยคุณค่าสมุนไพรไทย

ดอกสร้อย–ร้อยบุปผา ร้อยคุณค่าสมุนไพรไทย

กุ่มน้ำ

๏ กุ่มเอ๋ยกุ่มน้ำ
ดอกขาวนำเหลืองนวลอยู่ริมหนอง
กวักกิ่งใบยืนต้นบนริมคลอง
ใบคนปองเป็นกับข้าวเนานานมา
ช่วยเลือดกายไหลเวียนน่าเรียนรู้
เป็นยาชูกำลังเด็ดเคล็ดเข้าท่า
ช่วยเลือดดีสตรีใช้ลดกายชรา
ตำรับยาแก้เมื่อยปวดยิ่งยวดเอย ๚ ๛

____________‘สัจภูมิ ละออ’

..Continue

ดอกสร้อย–ร้อยบุปผา ร้อยคุณค่าสมุนไพรไทย

…ไม้ล้มลุก ใบเดี่ยวอวบน้ำเรียงเวียนรอบลำต้น ดอกช่อ กลีบดอกสีขาวมีกลิ่นหอม ปลายเกสรสีแดง… ..Continue

ดอกสร้อย–ร้อยบุปผา ร้อยคุณค่าสมุนไพรไทย

–ยอดอ่อนและดอกกินได้ นำมาทำซุปหรือยำกิน เนื้อไม้แกะเป็นรูปตัวนกกา ใส่ในสีผึ้งทาปากให้คนหลงรัก– ..Continue

ดอกสร้อย–ร้อยบุปผา ร้อยคุณค่าสมุนไพรไทย

…ดอกเดี่ยวสีขาวเป็นกระจุกใหญ่ตามปลายกิ่งหรือง่ามใบ ดอกมี ๒๔ กลีบเรียงซ้อนกัน ๒ ชั้น มีกลิ่นหอม ผลกลมรีหัวท้ายแหลมดอกใช้ปรุงยาหอม ทำให้ชุ่มชื่นใจ บำรุงรุงหัวใจ แก้ปวดหัว แก้ร้อนใน บำรุง
โลหิต … ..Continue

ดอกสร้อย–ร้อยบุปผา ร้อยคุณค่าสมุนไพรไทย

…กล้วยไม้อิงอาศัย ชอบเกาะตามคาคบไม้ ดอกสวย ใบเดี่ยวเรียงซ้อนสลับ ดอกช่อแบบกระจะห้อยลง สีน้ำตาลอมแดงขอบขาวใบแก้หูน้ำหนวก แก้ปวดหู(หมอยาทุกภาคใช้หยอดหู) จากการศึกษาพบว่า… ..Continue