เทศกาลกินเจ[๑๑]

[อ่านหนังสือ เทศกาลจีนและการเซ่นไหว้ ของ(อาจารย์)ถาวร สิกขโกศล แล้วเข้าใจวิธีและวิถีของคนจีนขึ้นอีกมากจึงนำมาแบ่งปันกันอ่าน เพื่อบำรุงปัญญา และความรื่นรมย์กัน ]

kh p

      ควรกินเจอย่างไร
เจในภาษาจีนมิใช่เป็นเพียงอาหารมังสวิรัติและงดผักฉุน ๕ อย่าง แต่หมายถึง“การงดเว้นเพื่อความเรียบร้อยบริสุทธิ์” การกินเจจึงต้องสำรวม งดเว้นกิจกรรมบางประการคล้ายการถือศีล ตามที่ปรากฏในคัมภีร์หลี่จี้ ผู้กินเจต้องงดอาหารสดคาว ของมึนเมา เพศสัมพันธ์ ตลอดจนกิจกรรมบันเทิง เช่น ไม่ฟังดนตรี สำรวมกิริยาวาจาให้อยู่ในครรลองคลองธรรมเรียบร้อยตามจารีต รวมแล้วมีลักษณะคล้ายศีลแปดของพุทธศาสนามาก ดังนั้นพุทธศาสนาจึงถือว่า เจ ตามหลักพุทธศาสนาคืออุโบสถศีล
..Continue

เทศกาลกินเจ[๑๐]

…จึงพอสรุปได้ว่าเทศกาลกินเจในไทยเกิดจากงิ้วและอั้งยี่นำมาเผยแพร่ พิธีกรรมเป็นแบบจีนภาคใต้ มีอิทธิพลพุทธศาสนามากับสายอั้งยี่บ้าง เนื่องจากคนจีนในไทยมีหลายกลุ่ม จึงมีอิทธิพลท้องถิ่นของกลุ่มเหล่านี้ปรากฏชัดในเสียงอ่านบทสวดคัมภีร์ปั๊กเต้าเก็งของไทย… ..Continue

เทศกาลกินเจ[๙]

[อ่านหนังสือ เทศกาลจีนและการเซ่นไหว้ ของ(อาจารย์)ถาวร สิกขโกศล แล้วเข้าใจวิธีและวิถีของคนจีนขึ้นอีกมากจึงนำมาแบ่งปันกันอ่าน เพื่อบำรุงปัญญา และความรื่นรมย์กัน ] เทศกาลกินเจในไทย ถ้าว่าตามหลักวิชาคติชนวิทยาของจีน การกินเจ ๑-๙ ค่ำเดือนเก้าเป็นเพียงการถือศีลกินอาหารเจอยู่ที่บ้าน หรือไปร่วมที่โรงเจ/วัด เป็นกิจกรรมของหมู่คณะย่อยมากกว่ากิจกรรมร่วมของชุมชนอย่างเทศกาลอื่น ในประเทศไทยเดิมทีก็เป็นเพียงกิจกรรมในกลุ่มคนจีน แต่ต่อมาราว ๒๐ กว่าปีมานี้การกินเจเดือนเก้าได้รับความนิยมแพร่หลาย กลายเป็นเทศกาลใหญ่จนกลบกลืนเทศกาลสารทไทย ซึ่งปกติจะตรงกับวันกินเจวันแรกเสียแทบจะหายไปจากความรับรู้ของคนหนุ่มสาวในปัจจุบัน ออกจะเป็นเรื่องน่าเศร้าของสังคมไทยที่“ลืมราก”ของตัวเองอย่างยิ่ง

เทศกาลกินเจ[๘]

IMG_0274

…จากพิธีกินเจบูชาดาวเป๋ยโต่ว(ปั๊กเต้า-ดาวกระบวยเหนือ)และความกลัวตายในเทศกาลฉงหยาง ผสมผสานกันเกิดเป็นประเพณีกินเจเดือนเก้า พวกงิ้วถือเอาเป็นกิจกรรมของพวกตน จากนั้นผ่านขบวนการอั้งยี่และความเชื่อท้องถิ่นของจีนภาคใต้ … ..Continue

เทศกาลกินเจ[๗]

img_0329

…เจ้าชายจูอีไห่เป็นทายาทรุ่นที่ ๙ ของหลู่อ๋องโอรสองค์ที่ ๙ ของจูหยวนจางปฐมกษัตริย์ราชวงศ์หมิง ตั้งตัวต่อต้านราชวงศ์ชิงอยู่ที่เมืองเซ่าซิง มณฑลเจ้อเจียงแล้หนีมาตั้งมั่นอยู่ที่เกาะหนันเอ้า(หน่ำออ) แดนต่อระหว่างแต้จิ๋วกับฮกเกี้ยน(ปัจจุบันเป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดแต้จิ๋ว)… ..Continue